Người đóng gói Taobao Express bán thời giantải mẫu cv xin việc2022

NgườiđónggóiTaobaoExpressbánthờigiantảimẫucvxinviệc2022:Ngườiđónggó

Người đóng gói Taobao Express bán thời giantải mẫu cv xin việc2022

Người đóng gói Taobao Express bán thời gian

tải mẫu cv xin việc Người đóng gói Taobao Express bán thời gianĐịa chỉ:

Phan Thiết

yêu cầu về giới tính:

Giống cái

tuổi:

18+

tải mẫu cv xin việc Người đóng gói Taobao Express bán thời gianNăm làm việc:

5 năm trở lên

số lượng:

38

tải mẫu cv xin việc Người đóng gói Taobao Express bán thời gianTiền lương:

400.000 / giờ

tải mẫu cv xin việc Người đóng gói Taobao Express bán thời gianYêu cầu công việc:

tải mẫu cv xin việc

  Người đóng gói Taobao Express bán thời gianĐiều kiện ứng tuyển:

  Người đóng gói Taobao Express bán thời gian

  1. Máy tính có kinh nghiệm
  2. Có tinh thần giao tiếp và hợp tác tốt, làm việc tỉ mỉ và kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao.
  3. Tính cách vui vẻ, giao tiếp tốt, chính trực, khả năng diễn đạt bằng văn bản tốt, khả năng tổ chức và điều phối mạnh mẽ và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp.
  4. Ưu tiên có kinh nghiệm vận hành cửa hàng trên Taobao hoặc Tmall, dịch vụ khách hàng và quảng bá vận hành.
  5. Có tinh thần giao tiếp và hợp tác tốt, làm việc tỉ mỉ và kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao.
  6. Công việc sáng tạo, kiên cường, chịu được áp lực, giỏi tìm kiếm đột phá, chớp thời cơ trong khó khăn.
  7. Sử dụng thành thạo các loại phần mềm văn phòng để xử lý văn bản, lưu đồ cấu trúc, v.v.
  8. Ưu tiên những người đã tham gia vào hoạt động của JD.com hơn một năm hoặc tham gia vào hoạt động và quảng bá của trang web hơn một năm.
  tải mẫu cv xin việc

  Đề xuất cho bạn