Nhà máy tia sáng Beichenqing đang tuyển công nhân tạm thờilàm part timenew 2022

NhàmáytiasángBeichenqingđangtuyểncôngnhântạmthờilàmparttimenew2022:

Nhà máy tia sáng Beichenqing đang tuyển công nhân tạm thờilàm part timenew 2022

Nhà máy tia sáng Beichenqing đang tuyển công nhân tạm thời

làm part time Nhà máy tia sáng Beichenqing đang tuyển công nhân tạm thờiĐịa chỉ:

Phan Rang – Tháp Chàm

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

làm part time Nhà máy tia sáng Beichenqing đang tuyển công nhân tạm thờiNăm làm việc:

2 năm trở lên

số lượng:

12

làm part time Nhà máy tia sáng Beichenqing đang tuyển công nhân tạm thờiTiền lương:

300.000 / giờ

làm part time Nhà máy tia sáng Beichenqing đang tuyển công nhân tạm thờiYêu cầu công việc:

làm part time

  Nhà máy tia sáng Beichenqing đang tuyển công nhân tạm thờiĐiều kiện ứng tuyển:

  Nhà máy tia sáng Beichenqing đang tuyển công nhân tạm thời

  1. Khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, có khả năng tối ưu hóa sản phẩm và hoạt động dựa trên phân tích dữ liệu chuyên sâu và chi tiết;
  2. Làm việc chủ động, thái độ đúng mực, say mê, kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm, dũng cảm chịu trách nhiệm.
  3. Có kỹ năng phán đoán, lập kế hoạch và thực thi tốt; hoạt động xã hội và cá nhân xuất sắc, tư duy tích cực, giao tiếp tốt, ứng xử tốt và có duyên;
  4. Không cần đẹp nhưng phải ưa nhìn, thân thiện.
  5. Tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên các chuyên ngành tiếng Anh, thương mại quốc tế, thương mại điện tử;
  6. Thông thạo điều hành các phần mềm tài chính, Excel, Word và các phần mềm văn phòng khác;
  7. Ưu tiên những người đã tham gia vào hoạt động của JD.com hơn một năm hoặc tham gia vào hoạt động và quảng bá của trang web hơn một năm.
  8. Có nhận thức kinh doanh và thị trường nhạy bén, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề mạnh mẽ, khả năng tích hợp nguồn lực và khả năng thúc đẩy kinh doanh xuất sắc;
  làm part time

  Đề xuất cho bạn