Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗các mẫu cv đẹpnew 2022

Nhữnglầnđếnnhàhàngkhôngbáotrước,chỉghilại❗cácmẫucvđẹpnew2022:Những

Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗các mẫu cv đẹpnew 2022

Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗

các mẫu cv đẹp Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗Địa chỉ:

Bắc Ninh

yêu cầu về giới tính:

Nam hay nữ

tuổi:

18+

các mẫu cv đẹp Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗Năm làm việc:

1 năm trở lên

số lượng:

55

các mẫu cv đẹp Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗Tiền lương:

550.000 / giờ

các mẫu cv đẹp Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗Yêu cầu công việc:

các mẫu cv đẹp

  Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗Điều kiện ứng tuyển:

  Những lần đến nhà hàng không báo trước, chỉ ghi lại❗

  1. Máy tính có kinh nghiệm
  2. Sử dụng thành thạo phần mềm văn phòng Word, Excel.
  3. Giỏi tiếp thị Pinduoduo, có khả năng lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động quảng bá sản phẩm mạnh mẽ;
  4. Ưu tiên các chuyên ngành nhân sự hoặc chuyên ngành quản lý hành chính;
  5. Khả năng điều hành mạnh mẽ, chủ động và có tinh thần làm việc nhóm tốt
  6. Kỹ năng đọc, viết và dịch tiếng Anh xuất sắc, có kỹ năng viết và kinh nghiệm biên tập tốt;
  7. Có kỹ năng giao tiếp và hợp tác tốt và kinh nghiệm tiếp thị và quản lý kênh khách hàng nhất định.
  8. Có tinh thần giao tiếp và hợp tác tốt, làm việc tỉ mỉ và kiên nhẫn, có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao.
  các mẫu cv đẹp

  Đề xuất cho bạn