Phỏng vấn trực tuyến và tuyển dụng người mua bột protein toàn quốcjt tuyển dụngnew 2022

Phỏngvấntrựctuyếnvàtuyểndụngngườimuabộtproteintoànquốcjttuyểndụngn

Phỏng vấn trực tuyến và tuyển dụng người mua bột protein toàn quốcjt tuyển dụngnew 2022

Phỏng vấn trực tuyến và tuyển dụng người mua bột protein toàn quốc

jt tuyển dụng Phỏng vấn trực tuyến và tuyển dụng người mua bột protein toàn quốcĐịa chỉ:

Thanh Hóa

yêu cầu về giới tính:

Nam giới

tuổi:

18+

jt tuyển dụng Phỏng vấn trực tuyến và tuyển dụng người mua bột protein toàn quốcNăm làm việc:

4 năm trở lên

số lượng:

63

jt tuyển dụng Phỏng vấn trực tuyến và tuyển dụng người mua bột protein toàn quốcTiền lương:

600.000 / giờ

jt tuyển dụng Phỏng vấn trực tuyến và tuyển dụng người mua bột protein toàn quốcYêu cầu công việc:

jt tuyển dụng

  Phỏng vấn trực tuyến và tuyển dụng người mua bột protein toàn quốcĐiều kiện ứng tuyển:

  Phỏng vấn trực tuyến và tuyển dụng người mua bột protein toàn quốc

  1. Có đạo đức nghề nghiệp tốt và tinh thần làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, hiểu biết và phân tích tốt. Kinh nghiệm thương mại điện tử được ưu tiên.
  2. Ưu tiên các chuyên ngành nhân sự hoặc chuyên ngành quản lý hành chính;
  3. Khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, có khả năng tối ưu hóa sản phẩm và hoạt động dựa trên phân tích dữ liệu chuyên sâu và chi tiết;
  4. Kỹ năng tư duy và giao tiếp xuất sắc;
  5. Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc kiểm tra chất lượng;
  6. Có đạo đức nghề nghiệp tốt, nghiêm túc và thực tế, làm việc cẩn thận;
  7. Có kinh nghiệm thực tế vận hành kho bãi tại chỗ, quen thuộc với quy trình vận hành kho bãi;
  8. Tính cách vui vẻ, giao tiếp tốt, chính trực, khả năng diễn đạt bằng văn bản tốt, khả năng tổ chức và điều phối mạnh mẽ và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp.
  jt tuyển dụng

  Đề xuất cho bạn