Subway tuyển dụng nhân viên cải chínhcông việc làm thêmnew 2022

Subwaytuyểndụngnhânviêncảichínhcôngviệclàmthêmnew2022:Subwaytuyểndụn

Subway tuyển dụng nhân viên cải chínhcông việc làm thêmnew 2022

Subway tuyển dụng nhân viên cải chính

công việc làm thêm Subway tuyển dụng nhân viên cải chínhĐịa chỉ:

Bắc Giang

yêu cầu về giới tính:

Giống cái

tuổi:

18+

công việc làm thêm Subway tuyển dụng nhân viên cải chínhNăm làm việc:

4 năm trở lên

số lượng:

77

công việc làm thêm Subway tuyển dụng nhân viên cải chínhTiền lương:

900.000 / giờ

công việc làm thêm Subway tuyển dụng nhân viên cải chínhYêu cầu công việc:

công việc làm thêm

  Subway tuyển dụng nhân viên cải chínhĐiều kiện ứng tuyển:

  Subway tuyển dụng nhân viên cải chính

  1. Tính cách vui vẻ, giao tiếp tốt, chính trực, khả năng diễn đạt bằng văn bản tốt, khả năng tổ chức và điều phối mạnh mẽ và khả năng xử lý tình huống khẩn cấp.
  2. Kỹ năng đọc, viết và dịch tiếng Anh xuất sắc, có kỹ năng viết và kinh nghiệm biên tập tốt;
  3. Có ước mơ, đam mê, niềm tin, không muốn trở nên tầm thường, dám chiến đấu, kỳ vọng cao về hiệu suất và dám đặt các chỉ số doanh thu và lợi nhuận gộp cao hơn.
  4. Có nhận thức kinh doanh và thị trường nhạy bén, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề mạnh mẽ, khả năng tích hợp nguồn lực và khả năng thúc đẩy kinh doanh xuất sắc;
  5. Am hiểu về thương mại điện tử và tiếp thị trên Internet, có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thương mại điện tử xuyên biên giới và thương mại điện tử quốc tế;
  6. Khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, có khả năng tối ưu hóa sản phẩm và hoạt động dựa trên phân tích dữ liệu chuyên sâu và chi tiết;
  7. Khả năng phân tích dữ liệu mạnh mẽ, có khả năng tối ưu hóa sản phẩm và hoạt động dựa trên phân tích dữ liệu chuyên sâu và chi tiết;
  8. Khả năng điều hành mạnh mẽ, chủ động và có tinh thần làm việc nhóm tốt
  công việc làm thêm

  Đề xuất cho bạn