300 nhân dân tệ bao gồm thức ăn và chỗ ở cho công nhân tạm thời trên tàu điện ngầmviệc làm gần đây cho nữ2022

300 nhân dân tệ bao gồm thức ăn và chỗ ở cho công nhân tạm thời trên tàu điện ngầmviệc làm gần đây cho nữ2022

300nhândântệbaogồmthứcănvàchỗởchocôngnhântạmthờitrêntàuđiệnng