Người điều hành bán thời gian tại Cửa hàng quần áo ở Đại lộ số 5 bên cạnh Thành phố Mixctạp vụ giờ hành chínhnew

Người điều hành bán thời gian tại Cửa hàng quần áo ở Đại lộ số 5 bên cạnh Thành phố Mixctạp vụ giờ hành chínhnew

NgườiđiềuhànhbánthờigiantạiCửahàngquầnáoởĐạilộsố5bêncạnhThành

Xưởng xe đạp Toray tuyển số lượng lớn công nhân nghỉ đôngtạp vụ giờ hành chínhnew 2022

Xưởng xe đạp Toray tuyển số lượng lớn công nhân nghỉ đôngtạp vụ giờ hành chínhnew 2022

XưởngxeđạpToraytuyểnsốlượnglớncôngnhânnghỉđôngtạpvụgiờhànhchínhne