Tuyển dụng dài hạn bán thời gianviec lam nghe annew 2022

Tuyểndụngdàihạnbánthờigianvieclamngheannew2022:Tuyểndụngdàihạnbán

Tuyển dụng dài hạn bán thời gianviec lam nghe annew 2022

Tuyển dụng dài hạn bán thời gian

viec lam nghe an Tuyển dụng dài hạn bán thời gianĐịa chỉ:

Gia Nghĩa

yêu cầu về giới tính:

Nam hay nữ

tuổi:

18+

viec lam nghe an Tuyển dụng dài hạn bán thời gianNăm làm việc:

3 năm trở lên

số lượng:

15

viec lam nghe an Tuyển dụng dài hạn bán thời gianTiền lương:

400.000 / giờ

viec lam nghe an Tuyển dụng dài hạn bán thời gianYêu cầu công việc:

viec lam nghe an

  Tuyển dụng dài hạn bán thời gianĐiều kiện ứng tuyển:

  Tuyển dụng dài hạn bán thời gian

  1. Vận hành thành thạo phần mềm tài chính và phần mềm văn phòng, ưu tiên lao động có liên quan;
  2. Có kinh nghiệm thực tế vận hành kho bãi tại chỗ, quen thuộc với quy trình vận hành kho bãi;
  3. Ưu tiên có kinh nghiệm trong việc kiểm tra chất lượng;
  4. Sinh viên mới tốt nghiệp được chấp nhận;
  5. Có những hiểu biết độc đáo về quản lý công ty;
  6. Những người có thể gỡ lỗi video và card âm thanh đơn giản được ưu tiên;
  7. Có kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh tốt, sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;
  8. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên tiếng Anh và các chuyên ngành khác có liên quan;
  viec lam nghe an

  Đề xuất cho bạn