Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại nhà ~tim viec tai xenew 2022

Tuyểnnhânviênphỏngvấnquađiệnthoạitạinhà~timviectaixenew2022:Tuyển

Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại nhà ~tim viec tai xenew 2022

Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại nhà ~

tim viec tai xe Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại nhà ~Địa chỉ:

Quảng Nam

yêu cầu về giới tính:

Giống cái

tuổi:

18+

tim viec tai xe Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại nhà ~Năm làm việc:

5 năm trở lên

số lượng:

50

tim viec tai xe Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại nhà ~Tiền lương:

500.000 / giờ

tim viec tai xe Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại nhà ~Yêu cầu công việc:

tim viec tai xe

  Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại nhà ~Điều kiện ứng tuyển:

  Tuyển nhân viên phỏng vấn qua điện thoại tại nhà ~

  1. Máy tính có kinh nghiệm
  2. Kỹ năng. Kỹ năng giao tiếp và phối hợp tốt, chơi tại chỗ, dễ thích nghi.
  3. Ưu tiên những người đã tham gia điều hành Pinduoduo hơn một năm hoặc tham gia vận hành và quảng bá trang web hơn một năm.
  4. Có phẩm chất cá nhân và đạo đức nghề nghiệp tốt, trình độ cao đẳng trở lên, tuổi từ 26 trở lên, không hạn chế về chuyên ngành, giới tính;
  5. Sử dụng thành thạo các loại phần mềm văn phòng để xử lý văn bản, lưu đồ cấu trúc, v.v.
  6. Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng;
  7. Sử dụng thành thạo các loại phần mềm văn phòng để xử lý văn bản, lưu đồ cấu trúc, v.v.
  8. Thông thạo điều hành các phần mềm tài chính, Excel, Word và các phần mềm văn phòng khác;
  tim viec tai xe

  Đề xuất cho bạn